KOMPLETORIJS • TREŠDIENA

From Prayers
Jump to: navigation, search

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.

(Lielā gavēņa laikā alleluja netiek dziedāts)

Grēku nožēla

  Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

V. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
R. Amen.


Himna

Diena beigusies, dziest gaisma,
Dievs, Tev pateicību sakām,
un šīs mūsu dienas gaitas
Tev kā upuri mēs veltām.
Rīts nav tālu, drīz tas ausīs,
tāpēc dāvā šonakt miegu:
sapņos ilgoties pēc Tevis,
ticot tam, ka esi blakus.
Tavas žēlastības gaisma
kliedēs katru tumsas varu,
remdēs kaislības, dos spēku
dzīvi veltīt Tev par godu.
Dod mums svētību ik dienas,
Tu, kas vienībā ar Dēlu,
vienībā ar Svēto Garu
valdi visos mūžu mūžos. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Dievs, esi mans aizstāvis un patvērums!

      (Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.) 

Psalms 31(30), 2-6
2 Uz Tevi, Kungs, es ceru. Nemūžam lai es netieku apkaunots!*
Savā taisnībā atbrīvo mani!

    3 Pievērs man savu ausi,* 
    steidz mani izglābt! 

Esi man par aizsardzības klinti un cietoksni,*
lai Tu atpestītu mani.

    4 Jo Tu esi mans stiprums un mans patvērums,* 
    sava vārda dēļ Tu vadīsi un ganīsi mani. 

5 Tu mani izvedīsi no slazda, kas man slepus izlikts,*
jo Tu esi mans stiprums.

    6 Tavās rokās es atdodu savu garu;* 
    Tu atpestīsi mani, Kungs, uzticīgais Dievs. 

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,

    kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
    un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Dievs, esi mans aizstāvis un patvērums!

    (Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.)

2. ant. No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu.

      (Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.) 

Psalms 130 (129)
1 No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu:*
2 Kungs, uzklausi manu balsi!

    Lai Tava auss dzird manu lūgšanu,* 
    ko es sūtu uz Tevi! 

3 Ja Tu, Kungs, gribēsi noziedzības tiesāt,*
Kungs, kas tad spēs izturēt?

    4 Bet pie Tevis varam piedošanu atrast,* 
    lai mēs bijībā godātu Tevi. 

5 Es, es ceru uz Tevi;*
mana dvēsele cer uz Viņa vārdu.*

    6 Mana dvēsele gaida uz Kungu* 
    vairāk nekā sargi uz rīta gaismu. 

Vairāk nekā sargi uz rīta gaismu*
7 lai Izraēlis gaida uz Kungu.

    jo Kungs ir ļoti žēlīgs,* 
    un pestīšanu bagāti dāvā. 

8 Viņš Izraēli atpestīs*
no visiem viņa grēkiem.

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
    un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu.

    (Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.)

Lasījums Ef 4, 26-27
  Negrēkojiet! Saule lai nenoriet pār jūsu dusmām! Nedodiet vietu ļaunajam garam! 

Atbilde
V. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

R. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.
R. Es atvēlu savu garu.
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *

  un Svētajam Garam. 

R. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
Simeona dziedājums
29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*
kā Tu esi sacījis,

    30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,* 
    31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā: 

32 gaismu pagānu apgaismošanai*
un slavu savai Izraēļa tautai.

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
    un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen
Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)


Lūgšana
  Kungs, Jēzu Kristu, jūgs, ko Tu, lēnprātīgs un pazemīgs, piedāvā tiem, kas Tev seko, ir maigs, un Tava nasta ir viegla. Pieņem savā žēlastībā visu, ko mēs šodien gribējām izdarīt un ko esam paveikuši, un dāvā mums miegu, kas mūs darītu dedzīgākus kalpošanā Tev. Tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. 

R. Amen.

Svētība V. Mierīgas naktis un laimīgu dzīves noslēgumu lai dāvā mums visvarenais Dievs: Tēvs, Dēls un Svētais Gars. R. Amen.


Esi sveicināta, Karaliene

Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte,
kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta.
Mēs, Ievas bērni, svešumā saucam uz Tevi.
Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot šai asaru ielejā.
Tādēļ, mūsu aizstāve,
uzlūko mūs savā žēlsirdībā.
Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus,
pie Tava dievišķā Dēla.
Tu žēlīgā un laipnā,
Vissvētā Jaunava Marija.