KOMPLETORIJS • PIEKTDIENA

From Prayers
Jump to: navigation, search

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.

(Lielā gavēņa laikā alleluja netiek dziedāts)
Grēku nožēla

  Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

V. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
R. Amen.


Himna

Diena beigusies, dziest gaisma,
Dievs, Tev pateicību sakām,
un šīs mūsu dienas gaitas
Tev kā upuri mēs veltām.

Rīts nav tālu, drīz tas ausīs,
tāpēc dāvā šonakt miegu:
sapņos ilgoties pēc Tevis,
ticot tam, ka esi blakus.

Tavas žēlastības gaisma
kliedēs katru tumsas varu,
remdēs kaislības, dos spēku
dzīvi veltīt Tev par godu.

Dod mums svētību ik dienas,
Tu, kas vienībā ar Dēlu,
vienībā ar Svēto Garu
valdi visos mūžu mūžos. Amen.


Psalmodijs

Ant. Dienu un nakti es vaimanāju Tavā priekšā, Kungs.

    (Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.) 

Psalms 88 (87)
2 Kungs, manas pestīšanas Dievs,*
dienu un nakti es vaimanāju Tavā priekšā.

    3 Mana lūgšana lai nonāk pie Tevis,* 
    pievērs ausi manam lūgumam. 

4 Jo mana dvēsele ir bēdu pilna,*
un mana dzīve tuvojas pazemei.

    5 Es tieku pieskaitīts tiem, kas aiziet kapā;* 
    esmu kļuvis līdzīgs nevarīgam cilvēkam. 

6 Starp mirušajiem ir mana guļvieta, līdzīgi nosistajiem, kas atdusas kapos, *
kurus Tu vairs neatceries un kuri ir atšķirti no Tavas rokas.

    7 Tu mani esi ielicis dziļā bedrē,* 
    tumsībā un nāves ēnās. 

8 Pār mani smagi guļ Tavas dusmas,*
un visi Tavi viļņi nāk pār mani.

    9 Tu attālināji no manis manus paziņas* 
    un mani esi darījis pretīgu viņiem. 

Es esmu ieslēgts un nevaru iziet.*
10 Ciešanu dēļ dziest manas acis.

    Ik dienas, Kungs, es saucu uz Tevi,* 
    uz Tevi izstiepju savas rokas. 

11 Vai tad Tu mirušajiem darīsi brīnumus,*
un vai piecelsies ēnas un Tevi slavēs?

    12 Vai tad kapā kāds stāstīs par Tavu žēlsirdību,* 
    un nāves valstībā - par Tavu uzticību? 

13 Vai tad tumsībā būs redzami Tavi brīnumdarbi,*
un Tava taisnība - aizmirstības zemē?

    14 Bet es, Kungs, saucu uz Tevi,* 
    un mana lūgšana rīta agrumā steigsies Tev pretī. 

15 Kungs, kāpēc Tu atgrūd manu dvēseli*
un no manis slēp savu vaigu?

    16 Es esmu nabags un nāves apdraudēts no savas jaunības.* 
    Es ciešu Tavus draudus un uztraucos. 

17 Pār mani ir gājušas Tavas dusmas,*
Tavi draudi satrieca mani.

    18 Tie ielenca mani ik dienas kā ūdens,* 
    visi reizē tie apņēma mani visapkārt. 

19 Tu attālināji no manis draugu un tuvāko*
un tumsa kļuva mans biedrs.

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
    un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,* un mūžīgi mūžam. Amen. Ant. Dienu un nakti es vaimanāju Tavā priekšā, Kungs.

    (Lieldienu laikā Ant.: Alleluja, alleluja, alleluja.)

Lasījums sal. Jer 14, 9

  Tu taču esi mūsu vidū, Kungs, un mēs esam nosaukti pēc Tava vārda. Neatstāj mūs, Kungs, mūsu Dievs. 

Atbilde

V. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

R. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.
R. Es atvēlu savu garu.
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *

  un Svētajam Garam. 

R. Tavās rokās, Kungs,*

  es atvēlu savu garu.

(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)
Simeona dziedājums
29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*
kā Tu esi sacījis,

    30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,* 
    31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā: 

32 gaismu pagānu apgaismošanai*
un slavu savai Izraēļa tautai.

    Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
    un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodā līdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā.
(Lieldienu laikā pievieno: Alleluja.)


Lūgšana
  Visvarenais Dievs, dāvā mums žēlastību būt uzticīgiem sekotājiem Tavam Vienpiedzimušajam Dēlam, kas tika guldīts kapā, lai mēs būtu cienīgi augšāmcelties jaunai dzīvei kopā ar Viņu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. 

R. Amen.

Svētība V. Mierīgas naktis un laimīgu dzīves noslēgumu lai dāvā mums visvarenais Dievs: Tēvs, Dēls un Svētais Gars. R. Amen.


Esi sveicināta, Karaliene

Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte,
kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta.
Mēs, Ievas bērni, svešumā saucam uz Tevi.
Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot šai asaru ielejā.
Tādēļ, mūsu aizstāve,
uzlūko mūs savā žēlsirdībā.
Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus,
pie Tava dievišķā Dēla.
Tu žēlīgā un laipnā,
Vissvētā Jaunava Marija.