KLUSA NAKTS, SVĒTA NAKTS (7.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

KLUSA NAKTS, SVĒTA NAKTS
Visur miers, klusums liegs,
Tikai Betlēmes pilsētā,
Tur, kur Jāzeps un Marija,
valda debesu prieks,
valda debesu prieks.
Klusa nakts, svēta nakts.
Zvaigzne mirdz brīnišķā.
Ganus eņģeļi modina,
vēsti priecīgu sludina:
dzimis Pestītājs jums,
dzimis Pestītājs jums.
Klusa nakts, svēta nakts.
Gani iet, līksmi dzied.
Steidzas viņi uz Betlēmi
godāt debesu Bērniņu;
Viņš ir patiesais Dievs,
Viņš ir patiesais Dievs.
Klusa nakts, svēta nakts.
Kristus miers sirdīs mīt.
Sveicam dievišķo Bērniņu,
dziedot eņģeļu dziesmiņu:
Dievam augstumos gods!
Dievam augstumos gods!