KAS GAN TEVI, JĒZU, SAITĒS SĒJA (39.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Manu grēku vaina tā, piedod, labais Pestītāj!


KAS GAN TEVI, JĒZU, SAITĒS SĒJA

un par Tevi necienīgi smēja?
Kāpēc galvā ērkšķu kroni lika
un ar dūrēm Tevi vaigā sita?
Kā gan tiki notiesāts uz nāvi,
visu atstāts, krusta ceļā gāji?
Kad tev krustā kala kājas, rokas,
Vai Tev nebij jācieš lielas mokas?
Tev pat mirstot ļaudis visu liedza:
Tavās slāpēs rūgtu žulti sniedza.
Kāpēc debess mājās nepaliki,
Ja Tu savā tautā vajāts tiki?