KAD PRIESTERA ROKAS CEĻ HOSTIJU SVĒTO (67.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

KAD PRIESTERA ROKAS CEĻ HOSTIJU SVĒTO
un biķera zelts sveču ugunīs mirdz,
tad pieņem, Tēvs, žēlīgi Upuri cēlo,
ko dāvā Tev Jēzus Vissvētākā Sirds.
Pie altāra Tava, Kungs, lūgšanā kvēlā
Mēs nākam, lai ziedotu sirdis Tev vien.
Kungs, pieņem tās kopā ar Upuri svēto
Un palīdzi dzīvē un darbā ik dien’!