Kāda Dieva meklētāja atziņas

From Prayers
Jump to: navigation, search

Pārāk vēlu es Tevi atpazinu, Tevi, kas esi mūžīgā Patiesība. Pārāk vēlu es Tevi iepazinu, Skaistums, kas esi sens un vienmēr jauns. Tu biji apslēpts manī pašā, bet es Tevi meklēju citur, un savā vājumā es gribēju satvert skaistumu, ko izstaro Tevis radītās lietas. Tu biji pie manis, bet es nebiju ar Tevi. Un Tevis radītās lietas turēja mani tālu projām no Tevis paša. Tu sauci. Tu drīzāk kliedzi, lai nedzirdīgais sadzirdētu Tavus vārdus. Un es Tevi dzirdēju un Tev ieticēju. Tu atmirdzēji savā godībā, lai izkliedētu manu aklumu: es biju Tevi atradis, un manu sirdi pārņēma ilgas pēc Tevis. Tu devi man izjust sava neizsakāmā labuma aromātu, un kopš tā laika es esmu izsalcis pēc Tevis.
Visas savas cerības es tagad lieku vienīgi uz Tavu bezgalīgo žēlsirdību, mans Kungs un mans Dievs. Tik tiešām, ja cilvēks mīl vēl kaut ko citu, ko viņš nemīl Tevis dēļ, tad nevar teikt, ka šis cilvēks Tevi mīlētu.
Ak, Mīlestība, kas vienmēr kvēlo un nekad neizdziesti, mans Dievs, kas esi patiesa Žēlsirdība, iededz arī manā sirdī savas mīlestības liesmas. Dari mani spējīgu izpildīt visu, ko Tu no manis vēlies, un tad liec, lai es to daru. Visvarenais Dievs, par katru no mums Tu rūpējies tā, it kā mīlētu tikai viņu vienu, un tai pat laikā Tu rūpējies par visiem, it kā visi būtu viens. Šīs pasaules lietas aiziet, un to vietā nāk jaunas lietas. Bet Tu nekad neaizej, Tu paliec.
Ak, Dievs, mūsu Tēvs, kas esi tik neizsakāmi labs, kas esi visu skaisto lietu Skaistums, Tev mēs uzticam visu, ko esam no Tevis saņēmuši.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Sv. Augustīns