JA VISI TEVI ATSTĀTU (42.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

JA VISI TEVI ATSTĀTU,
es Tevi neatstāšu!
Mans Pestītāj, kur iesi Tu,
es visur līdzi iešu.
Uz Kalvāriju iešu es
ar Tevi, Jēzu Kristu,
ja arī mani pasaule
pie krusta koka sistu.
Ne tādēļ Tev es sekošu,
lai svētlaimi sev gūtu,
bet gan lai Tavās ciešanās
ar Tevi vienots būtu.
Kas zemes gods un greznība,
ja nav tur Pestītāja?
Mans prieks un gaišā laimība
pie krustā sistā kājām.
Kungs Jēzu, manu pavadi,
šīs zemes ceļus ejot,
un Tēva mājās aizvadi,
kad kājas pagurs ceļot.