JŪS, TICĪGIE, NĀCIET (20.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Mēs godināsim Viņu, mēs godināsim Viņu! Mēs godināsim Dievu Visvareno!


JŪS, TICĪGIE, NĀCIET — un gavilējiet priekā,

un pielūdziet Dievu Visvareno!
Sveiciet to Bērnu, jūsu dēļ kas dzimis!
Redz Betlēmes laukos jau Dieva sūtņus jaukus,
kas vēstī, ka Kristus ir piedzimis.
Līksmojiet visi, labas gribas ļaudis!
Viņš debesu Ķēniņš, kas dzimis ir kā Bērniņš,
nu silītē atdusas Betlēmē.
Pielūgsim Dievu, kas ir kļuvis cilvēks!
Kungs pazemīgs nācis un kļuvis mūsu Glābējs,
nu paliek pie mums šinī pasaulē.
Slavēsim Kunga mīlestību mūžam!