Jēzus Kristus, Dieva Dēla, Pasaules Pestītāja, pasludināšana par visu savas dzīves jomu Kungu

From Prayers
Jump to: navigation, search

- pār manu ģimeni, pār manu laulāto draugu, pār maniem bērniem un maniem vecākiem. - Jēzus ir Kungs.
- pār maniem tuviniekiem, pār maniem krustvecākiem un krustbērniem, pār maniem draugiem un paziņām;
- pār to, ko piedzīvoju pagātnē un piedzīvošu nākotnē;
- pār manu pagātni, tagadni un nākotni;
- pār visu manu laiku un manu mūžību;
- pār manu aicinājumu un tā piepildījumu;
- pār manām lūgšanām;
- pār visiem maniem dzīves lēmumiem;
- pār manu darbu un studijām;
- pār manu brīvo un atpūtas laiku;
- pār manu veselību, manām grūtībām un slimībām;
- pār manu nabadzību, manu īpašumu un pārticību;
- pār maniem darba devējiem un priekšniekiem;
- pār maniem padotajiem un līdzstrādniekiem;
- pār maniem darba biedriem un biznesa partneriem;
- pār visiem maniem personīgiem kontaktiem;
- pār visiem cilvēkiem, kuri man uzticējās un par kuriem es biju atbildīga;
- pār visiem cilvēkiem, kuriem es uzticējos un kuri par mani bija atbildīgi;
- pār manu garu, dvēseli un miesu;
- pār visu manu sirdi;
- pār manu seksualitāti un emociju pasauli;
- pār maniem garīgajiem labumiem un iespējām;
- pār manu prātu un manu gribu;
- pār manu cerību un bažām;
- pār manām domām un vēlmēm;
- pār manu apziņu un zemapziņu;
- pār manu miega un visu zemapziņas sfēru;
- pār manu emocionālo pasauli;
- pār ievainojumiem, kurus es apzinos un vēl neapzinos;
- pār manu uzturu un ģērbšanās veidu;
- pār manām domām, runu un uzvedību;
- pār manu ģimenes un sabiedrisko dzīvi;
- pār manu māju, kustamo un nekustamo īpašumu;
- pār manu ciemu, pilsētu un tēviju;
- pār manu fizisko nāvi un visu manu mūžību;

Kungs Dievs, labais un svētais Tēvs! Es slavēju Tavu mīlestību un žēlsirdību, kuru Tu man esi atklājis caur Tavas Mīlestības un Patiesības Garu, caur mūsu sirds šķīstīšanu un dziedināšanu no visiem ievainojumiem un grēkiem. Mēs Tev pateicamies par gara, dvēseles un miesas dziedināšanu.
Mēs Tev pateicamies par pestīšanu un atbrīvošanu no ļaunā ietekmes. Tev gods un slava visos mūžu mūžos. Amen!