JĒZUS KRISTUS PIEDZIMIS (15.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Mēs, šo dienu pieminot, Kungu Jēzu godinot, priecīgi pie Viņa ejam, dziesmās Viņu slavējam.


JĒZUS KRISTUS PIEDZIMIS,

Atpestītājs atnācis.
Debesspulki gavilē,
Pestītāju sludinot.
Debess pilna līksmības,
zeme — gaišas cerības.
Slava Dievam mūžīgam,
no Jaunavas dzimušam.
Jēzu, Tevi lūdzam mēs:
žēlastību visiem nes!