JĒZUS KRISTUS PASLUDINĀŠANA PAR VISU SAVAS DZĪVES JOMU KUNGU

From Prayers
Jump to: navigation, search

JĒZUS KRISTUS, DIEVA DĒLA, PASAULES PESTĪTĀJA,

PASLUDINĀŠANA PAR VISU SAVAS DZĪVES JOMU KUNGU.


- Pār manu ģimeni, pār manu laulāto draugu, pār maniem bērniem un maniem vecākiem

Jēzus ir Kungs;

- pār maniem tuviniekiem, pār maniem krustvecākiem un krustbērniem, pār maniem draugiem un paziņām


Jēzus ir Kungs;

- pār to, ko piedzīvoju pagātnē un piedzīvošu nākotnē


Jēzus ir Kungs;

- pār manu pagātni, tagadni un nākotni


Jēzus ir Kungs;

- pār visu manu laiku un manu mūžību


Jēzus ir Kungs;

- pār manu aicinājumu un tā piepildījumu


Jēzus ir Kungs;

- pār manām lūgšanām


Jēzus ir Kungs;

- pār visiem maniem dzīves lēmumiem


Jēzus ir Kungs;

- pār manu darbu un studijām


Jēzus ir Kungs;

- pār manu brīvo un atpūtas laiku


Jēzus ir Kungs;

- pār manu veselību, manām grūtībām un slimībām


Jēzus ir Kungs;

- pār manu nabadzību, manu īpašumu un pārticību


Jēzus ir Kungs;

- pār maniem darba devējiem un priekšniekiem


Jēzus ir Kungs;

- pār maniem padotajiem un līdzstrādniekiem


Jēzus ir Kungs;

- pār maniem darba biedriem un biznesa partneriem


Jēzus ir Kungs;

- pār visiem maniem personīgiem kontaktiem


Jēzus ir Kungs;

- pār visiem cilvēkiem, kuri man uzticējās un par kuriem es biju atbildīga


Jēzus ir Kungs;

- pār visiem cilvēkiem, kuriem es uzticējos un kuri par mani bija atbildīgi


Jēzus ir Kungs;

- pār manu garu, dvēseli un miesu


Jēzus ir Kungs;

- pār visu manu sirdi


Jēzus ir Kungs;

- pār manu seksualitāti un emociju pasauli


Jēzus ir Kungs;

- pār maniem garīgajiem labumiem un iespējām


Jēzus ir Kungs;

- pār manu prātu un manu gribu


Jēzus ir Kungs;

- pār manu cerību un bažām


Jēzus ir Kungs;

- pār manām domām un vēlmēm


Jēzus ir Kungs;

- pār manu apziņu un zemapziņu


Jēzus ir Kungs;

- pār manu miega un visu zemapziņas sfēru


Jēzus ir Kungs;

- pār manu emocionālo pasauli


Jēzus ir Kungs;

- pār ievainojumiem, kurus es apzinos un vēl neapzinos


Jēzus ir Kungs;

- pār manu uzturu un ģērbšanās veidu


Jēzus ir Kungs;

- pār manām domām, runu un uzvedību


Jēzus ir Kungs;

- pār manu ģimenes un sabiedrisko dzīvi


Jēzus ir Kungs;

- pār manu māju, kustamo un nekustamo īpašumu


Jēzus ir Kungs;

- pār manu ciemu, pilsētu un tēviju


Jēzus ir Kungs;

- pār manu fizisko nāvi un visu manu mūžību


Jēzus ir Kungs.


Kungs Dievs, labais un svētais Tēvs! Es slavēju Tavu mīlestību un žēlsirdību, kuru Tu man esi atklājis caur Tavas Mīlestības un Patiesības Garu, caur mūsu sirds šķīstīšanu un dziedināšanu no visiem ievainojumiem un grēkiem. Mēs Tev pateicamies par gara, dvēseles un miesas dziedināšanu.

Mēs Tev pateicamies par pestīšanu un atbrīvošanu no ļaunā ietekmes. Tev gods un slava visos mūžu mūžos. Amen!

Kristus Priesterības spēkā, Jēzus Vārdā, es jūs visus un katru atsevišķi, atdodu Jēzum, atdodu pilnīgi un galīgi. No šī brīža, visā pilnībā un uz visiem laikiem, tu piederi Jēzum un tikai Jēzum. Viņam pieder viss, kas tu esi, kas tev ir, un kāds tu esi, bez iespējas atsaukt un mainīt. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.