JĒZUS KRISTUS AUGŠĀMCĒLĀS (45.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

JĒZUS KRISTUS AUGŠĀMCĒLĀS, alleluja, alleluja,
godībā un lielā spēkā, alleluja, alleluja,
Sievietes uz kapa gāja, alleluja, alleluja,
Un par Jēzu pārrunāja, alleluja, alleluja.
Kad jau tās pie kapa bija, alleluja, alleluja,
eņģel’s viņām tā sacīja: alleluja, alleluja,
„Nebīstieties, raudāt beidziet, alleluja, alleluja,
Prieka vēsti aiznest steidziet, alleluja, alleluja,
Augšāmcēlās Kungs, patiesi, alleluja, alleluja,
mācekļiem to sakiet visiem, ” alleluja, aleluja.
Šodien jauka svētku diena, alleluja, alleluja,
priecājas lai sirds ikviena, alleluja, alleluja!