JĒZUS KRISTUS, VISU MŪSU DZĪVES JOMU KUNGA PIELŪGSMES LITĀNIJA.

From Prayers
Jump to: navigation, search


JĒZUS KRISTUS, DIEVA DĒLA, PASAULES PESTĪTĀJA,

VISU MŪSU DZĪVES JOMU KUNGA PIELŪGSMES LITĀNIJA.


Manā ģimenē, manā laulātajā draugā, manos bērnos un manos vecākos - Esi slavēts!

Manos radiniekos, manos krustvecākos un krustbērnos, manos draugos un paziņās - Esi slavēts!

Tajā, ko esmu piedzīvojis pagātnē un ko piedzīvošu nākotnē - Esi slavēts!


Manā pagātne, tagadnē un nākotnē,...

Visā manā laikā un manā mūžībā,...

Manā aicinājumā un tā īstenošanā,...


Manās lūgšanās,...

Visas manas dzīves visās apņemšanās un lēmumos,...

Manā darbā un manās studijās,...


Manā brīvajā lakā un atpūtā,...

Manā veselībā, manās grūtībās un manās slimībās,...

Manā nabadzībā, manā īpašumā un manā bagātībā,...


Manos darba devējos un priekšniekos,...

Manos padotajos un darba biedros,...

Manos līdzstrādniekos un biznesa partneros,...


Visos manos personīgajos kontaktos,...

Visos cilvēkos, kuri man ir uzticējušies un par kuriem es biju atbildīgs,...

Visos cilvēkos, kuriem es esmu uzticējies un kuri par mani bija atbildīgi,...


Manā garā, manā dvēselē un manā miesā,...

Visā manā sirdī,...

Manā seksualitātē un visās manās jūtās,...


Manos garīgajos labumos un spējās,...

Manā prātā un manā gribās,...

Manās cerībās un manās bailēs,...


Manās domās un vēlmēs,...

Manā apziņā un zemapziņā,...

Manā miega un iepriekšapziņas sfērā,...


Visā manā emocionālajā sfērā,...

Manos ievainojumos, kurus apzinos un kuri vēl ir apslēpti,...

Manā ēšanas veidā un manā ģērbšanās veidā,...


Manā domāšanas, runāšanas un izturēšanās veidā,...

Manā ģimenes un sabiedriskajā dzīvē,...

Manā mājā, kustamajā un nekustamajā īpašumā,...


Manā ciemā, pilsētā un dzimtenē,...

Manā fiziskajā nāvē un visā manā mūžībā,...


(Lūdzas priesteris)

Kungs Dievs, labais un svētais Tēvs! Es slavēju Tavu mīlestību un Tavu žēlsirdību, kuru esi mums parādījis caur Tavu Mīlestības un Patiesības Garu, šķīstot un dziedinot mūsu sirdis no visiem ievainojumiem un grēkiem. Mēs Tev pateicamies par ikkatru mūsu gara, dvēseles un miesas dziedināšanu. Pateicamies Tev par pestīšanu un atbrīvošanu no ļaunā ietekmes. Lai Tev ir gods mūžīgi mūžam! Amen.