JĒZU, TU KARALI (29.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

JĒZU, TU KARALI, pār visiem valdniekiem,
nāci no debesīm palīgā cilvēkiem:
No grēka varas mūs atbrīvoji
un žēlastību mums dāvināji:
Varenais Dievs, mūsu Kungs visžēlīgais.
Tev, Jēzu, ticīgie lūgšanas sūta,
uz Tevi paļaujas, dzīve kad grūta.
Tu visus ļaudis pie sevis vadi
un labvēlību, Kungs, savu rādi:
Varenais Dievs, mūsu Kungs visžēlīgais.
Jēzu, Tu, Valdītājs, kam visa vara,
pasargi pasauli no jauna kara,
dod labu prātu un visiem spēku,
stipru lai būvētu miera ēku:
Varenais Dievs, mūsu Kungs visžēlīgais.
Steidzamies, Jēzu, Tev pateikties visi.
Žēlodams mūs, ļaužu grēkus Tu nesi.
Mēs Tavi esam un Tevi lūdzam —
atļauj ar Tevi kopā būt mūžam:
Varenais Dievs, mūsu Kungs visžēlīgais.