JĒZU, IENĀC MANĀ SIRDĪ (68.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

JĒZU, IENĀC MANĀ SIRDĪ,
lūgšanas, Kungs, manas dzirdi!
Tevi ilgās gaidām visi,
Vai gan mums Tu garām iesi?
Vienmēr, Tevi lūdzot gaidu,
nemierā un ilgās vaidu,
jo bez Tevis grēkos slīkstu,
tukšas dzīves gaitās nīkstu.
Nepatīk man zemes prieki,
tie bez Tevis man ir lieki.
Tik ar Tevi kopā esot,
Laimīgs es, pat krustu nesot.
Jēzu, manā sirdī ienāc,
Svētai dzīvei mani māci!
Tevi ilgās gaidām visi,
Vai gan mums Tu garām iesi?