Ikdienas upurēšanas lūgšanas

From Prayers
Jump to: navigation, search

Jēzu, es upurēju Tev savas šīsdienas lūgšanas, darbus, priekus un bēdas, pievienojot tās svētās Mises upurim visā pasaulē, Tavas Vissvētās Sirds nodomā, par grēcinieku atgriešanos, par visu savu draugu un domubiedru vajadzībām, un jo sevišķi Svētā tēva nodomā. Kungs, visvarenais Dievs, Tu esi licis mums sagaidīt šīs dienas sākumu. Aizsargā mūs šodien ar savu vareno spēku, lai mēs nekristu nevienā grēkā, bet lai visas mūsu domas, visi mūsu vārdi un darbi būtu taisnīgi Tavā priekšā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
Mans Dievs, es upurēju Tev visus darbus, ko šodien darīšu. To daru Jēzus Svētās Sirds nodomos un tās godam. Es gribu svētīt savas sirds pukstienus, savas domas un visvienkāršākos darbus, vienojot tos ar Tavas Sirds bezgalīgajiem nopelniem, un izlabot savas kļūdas, tās iemetot Tavas žēlsirdīgās mīlestības kausētavā. Ak, mans Dievs, sev un man tuviem cilvēkiem es lūdzu no Tevis žēlastību izpildīt visā pilnībā Tavu svēto gribu, Tavas mīlestības dēļ pieņemt šīs pārejošās dzīves priekus un bēdas, lai reiz mēs būtu vienoti uz mūžīgiem laikiem debesīs. Āmen.