Ieņemtā bērna garīgās adopcijas SOLĪJUMS

From Prayers
Jump to: navigation, search

Vissvētākā Jaunava, Dieva Māte Marija, visi eņģeļi un svētie,

es, …………………………………, vēloties aizsargāt nedzimušos,

stingri apņemos un solu,

ka no šīs dienas (nosauc datumu vai svētkus)

garīgi adoptēju vienu bērnu,

kura vārds ir zināms tikai Dievam,

lai katru dienu deviņu mēnešu garumā

lūgtos par viņa dzīvības saglabāšanu,

kā arī par to, lai viņam pēc piedzimšanas

būtu cilvēka cienīga dzīve.

Es apņemos lūgties vienu Rožukroņa noslēpumu,

pildīt savas papildu brīvprātīgās apņemšanās,

lūgties Ikdienas lūgšanu nedzimušā bērna nodomā,

kuru šodien pirmo reizi izsacīšu:


Kungs Jēzu, ar Tavas Mātes Marijas aizbildniecību,

kura Tevi dzemdēja ar mīlestību,

kā arī ar sv. Jāzepa, uzticīgā vīra, aizbildniecību,

kurš rūpējās par Tevi pēc piedzimšanas,

es lūdzu Tevi šī nedzimušā bērna nodomā,

kuru esmu garīgi adoptējis(-usi),

bet, kurš atrodas nāves briesmās.

Lūdzu, dāvā vecākiem mīlestību un drosmi,

lai savu bērnu, kuru Tu viņiem dāvāji, tie atstātu dzīvu. Amen.