IESIM GAIŠAJĀ DIEVA SVĒTNĪCĀ (48.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

IESIM GAIŠAJĀ DIEVA SVĒTNĪCĀ
dzirdēt par lielo brīnumu:
uzcēlies Kristus, sveicina visus,
starodams debesu spožumā.
Alleluja, alleluja, starodams debesu spožumā.
Kristum ticīgais, kamdēļ sevī nes
apslēptu grēka akmeni?
Kristus to novels, kritušo piecels.
Iesim pie dievišķā Glābēja!
Alleluja, alleluja, ceļā, kas ved mūs uz pilnību.
Sirds tik priecīga, brīva un laimīga,
Kad smagā nasta noņemta.
Jēzu, Dievs esi, svētlaimi nesi,
Gods Tev un slava ir mūžīga.
Alleluja, alleluja, gods Tev un slava ir mūžīga.