GODS UN SLAVA! (24.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

GODS UN SLAVA! Gods un slava!
Dieva Dēls ir piedzimis!
Viņš kā maziņš Bērniņš klusi
pie mums, ļaudīm, atnācis!
Esi svēta mūžos stunda,
Kurā Dieva eņģelis
ganiem teica prieka ziņu:
„Pestītājs ir piedzimis!”
Visi svētie debess pulki
Bērnu Jēzu godāja,
dziedāja Tam slavas dziesmu:
„Gods lai Dievam augstībā!”
Arī ļaudis Dievu godā
līdzi debess eņģeļiem.
Viņi sevi Dievam veltī,
Kristus pēdās sekojot.