GODINĀSIM BĒRNU JĒZU (13.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

GODINĀSIM BĒRNU JĒZU,
mūsu Kungu, Pestītāju.
Mūsu dēļ Viņš cilvēks kļuvis,
no Vissvētās Mātes dzimis.
Mūsu dēļ Viņš...
Godināsim Māti cēlo:
Viņa aizstāv mūs pie Dēla.
Mariju un Jēzu sveicam,
kad mēs dienu sākam — beidzam.
Mariju un Jēzu...