GAIDAS BEIDZAS, KAS LAI STEIDZAS (21.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

GAIDAS BEIDZAS, KAS LAI STEIDZAS Bērnu Jēzu godināt?
Dieva sūtīts, Viņš ir nācis pestīšanu sludināt.
Gani, pirmie Viņu sveiciet, Dieva Dēlam godu dodiet,
Bērnam Jēzum mazajam!
Zvaigznei mirdzot, Ķēniņi trīs Bērnu Jēzu sveicina.
Atnes balvas, noliec galvas, pielūdz Tevi, Pestītāj.
Dāvanas Tu nenoraidi, tīras sirdis vairāk gaidi —
gribi sev tās iemantot.
Līksmi sirdī, dziesmām skanot, mēs pie Jēzus steidzamies.
Pazemīgi, paļāvīgi mūsu Kungā raugāmies.
Kungs, kas valda varenībā, šodien bērna pievilcībā
savas Mātes rokās dus.
Sveicinām un godinām mēs Pestītāju gaidīto.
Mūsu dēļ Tu debess māju atstāji, Kungs mūžīgo,
Visus ļaudis gribi svētīt, piedošanu viņiem vēstīt,
paradīzi atdarīt.