Fragments no Tomasa Mora „Dievbijīgās lūgšanas“

From Prayers
Jump to: navigation, search

Visvarenais Dievs, atbrīvo mani no iedomības, no vēlēšanās saņemt uzslavu, no skaudības, skopuma un nesātības, no slinkuma un izlaidības, no dusmīga gara un atriebības, no visa veida nelabvēlības pret citiem, no priecāšanās par citu nelaimi, no tīksmināšanās par to, ka varu kādu cilvēku nokaitināt, no patikas kādu pārmācīt vai apvainot.
Dāvā man, Kungs, pieticību un pazemību, liec būt neuzkrītošam, mieru nesošam, pacietīgam, žēlsirdīgam, laipnam, maigam un līdzjūtīgam, lai visos savos darbos, vārdos un domās es tiektos tikai pēc viena ideāla – saņemt Tavu Svēto Garu.
Dāvā man, labais Dievs, īstu ticību, nesatricināmu cerību un dedzīgu mīlestību, lai es spētu Tevi mīlēt nesalīdzināmi vairāk kā pats sevi. Dari, lai es nemīlētu neko tādu, kas Tev nav patīkams, bet lai tiektos tikai pēc tādas kārtības, kādu Tu esi nolicis.
Dari, labais Dievs, lai es ilgotos būt ar Tevi kopā nevis tāpēc, ka gribētu izvairīties no šīs nepilnīgās pasaules likstām, ne arī tāpēc, ka gribētu izvairīties no sāpēm, kādas man reiz varētu sagādāt šķīstītavas uguns vai pat elle, vai arī lai iegūtu sev paradīzes priekus, tādējādi domājot vienīgi pats par savām ērtībām, bet vispirms tāpēc, ka es patiesi Tevi mīlu.
Atbrīvo mani, labais Kungs, no paraduma skaitīt lūgšanas ar notrulinātu prātu.
Dāvā man sirds siltumu un sajūsmu, lai manas domas spēj ātri pacelties pie Tevis. Dāvā man arī žēlastību ilgoties pēc Taviem svētajiem sakramentiem, it sevišķi, lai es spētu izjust prieku no Tava tuvuma Vissvētākajā Altāra Sakramentā, lai mācētu Tev, mīļais Pestītāj, pienācīgi pateikties par to, ka Tu mūs apmeklē, un šajā svētajā piemiņas brīdī ar maigu līdzjūtību atcerēties un pārdomāt Tavas rūgtās ciešanas.
Dari, labais Kungs, lai mēs visi spētu cienīgi pieņemt šo Vissvēto Sakramentu un lai kļūtu par dzīviem Tavas svētās mistiskās miesas, Tavas katoliskās Baznīcas locekļiem.
Dod man, Kungs, žēlastību arī pašam piestrādāt, lai sasniegtu visas lietas, kuras es no Tevis lūdzu. Āmen.