Esi, Kungs, gaisma

From Prayers
Jump to: navigation, search

Esi, Kungs, gaisma, kas sirdī man spīd.

Vēlos es mirdzēt, kur tumsa vēl mīt.

Domās un darbos, vakars vai rīts -

Lai Tava gaisma man visur nāk līdz.


Kungs, lai Tavs Vārds ir mans gudrības zelts,

Tanī es lasu, cik augstu es celts.

Debesu Tēvs, Tavs bērns esmu es,

Atziņu lielo Tavs Vārds, Kungs, man nes.


Esi man bruņas, lai drošs varu būt,

Cīņā pret ļaunumu uzvaru gūt.

Esi man sargs, kad uzbrūk man grēks.

Vien Tavā spēkā ir mans paša spēks.


Esi man pērle, mans greznums, mans gods.

Dārgums, ko iegūstot, viss man ir dots.

Kungs, labais Gans, par vadoni nāc!

Māci man staigāt, kā vēlas Tavs prāts.