Es ticu (apustuļu simbols)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju, un uz Jēzu Kristu,
Viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis
no Jaunavas Marijas, cietis Poncija Pilāta laikā, krustā sists, nomiris un
apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis
debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks
tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, svētajai katoliskajai Baznīcai,
svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšāmcelšanai un mūžīgajai dzīvei.
Āmen.