ES TICU DIEVA AIZGĀDĪBAI (101.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

ES TICU DIEVA AIZGĀDĪBAI,
ka visus vada Tēva skats.
Viss padots Viņa svētai gribai,
un nejaušs nenokrīt pat mats.
Es žēlastību nezaudēšu,
Ja Dieva gribu pildīt spēšu.
Ak, Tēvs, kaut daudzreiz dzīves laikā
man grūts ir ceļš, bet esmu drošs,
Tu mani vadi savā gaismā;
par to Tev pateicība, gods.
Es mierīgs nesu krustu grūtu,
jo Tavu aizgādību jūtu.
Es ticu, ka Tu esi klātu
it visos dzīves brītiņos.
Uz Tevi priekā ceļu skatu
un bēdās Tev es atdodos.
Ļauj mūžīgi man būt ar Tevi,
kas garam nemirstību devi.