ES JĒZUS SIRDI SVEICU UN VIŅU PIELŪDZU (75.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Lai augsti godināta, no visiem cienīta Ir Jēzus Sirds Vissvētākā visā mūžībā!


ES JĒZUS SIRDI SVEICU UN VIŅU PIELŪDZU;

gan lūgšanās, gan dziesmās, to bieži piesaucu.
Tu, Sirds, par mani cieti, Tu sāpju pārņemta,
uz Golgatas pie krusta ar šķēpu pārdurta.
No Tevis iztecēja ūdens un Asinis,
lai manus grēkus dzēstu un piedots būtu viss.
Sirds, lēnprātīgā, esi— vispazemīgāka,
tā veido manu sirdi, lai top Tev līdzīga.
Es lūgšanās uz Tevi spēku atrodu
un pienācīgi godu Tev priecīgi atdodu.
Ak, Jēzus Sirds, es lūdzu: ņem mani visu sev,
lai mana dzīve kļūtu par slavas dziesmu Tev!
Kad man šī zemes dzīve uz mūžiem izbeigsies,
Ņem, Jēzus Sirds, Tu mani pie sevis debesīs!