ES DZIEDĀŠU TEV DZIESMU (129.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Ak, svētā Dieva Māte, par mums Tu Jēzu lūdz, lai uzklausa Viņš sirdis, kas savas vainas sūdz!


ES DZIEDĀŠU TEV DZIESMU,

Tu, spožā Dieva Māt!
Tu, Jaunava Vissvētā,
Viskrāšņākais debess zieds!
Tu svētlaimībā staro
un slavas spožumā.
Ar Tevi Kungs ir vienmēr,
Tu esi svētīta.
Tu daudzās vietās nāci
un dari brīnumus;
no debesīm nes vēstis,
lai glābtu cilvēkus.
Tavs maigums, Karaliene,
mūs visus drošina.
Tavs pārdabiskais svētums
mūs Dievam tuvina.