Dieva meklētāja lūgšanas

From Prayers
Jump to: navigation, search

Kungs, mūsu Dievs, dāvā man žēlastību no visas sirds ilgoties pēc Tevis. Dari, lai mēs savās ilgās spētu Tevi meklēt un atrast, un, Tevi atraduši, lai Tevi iemīlētu, bet savā mīlestībā uz Tevi spētu ienīst savus grēkus, no kuriem Tu mūs vēlējies atbrīvot, sūtot mums savu Dēlu, Jēzu Kristu. Āmen.

Svētais un žēlsirdīgais Dievs, dāvā mums savu gudrību, lai mēs spētu Tevi pazīt, apskaidro mūsu prātu, lai mēs varētu Tevi labāk saprast; palīdzi mums Tevi uzcītīgi meklēt un pacietīgi gaidīt; apgaismo mūsu acis, lai mēs spētu Tevi saskatīt; ieliec mūsu sirdīs vēlēšanos bieži par Tevi domāt un liec, lai mēs spētu Tevi slavēt ar visu savu dzīvi.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.