Dieva žēlsirdības kronītis

From Prayers
Jump to: navigation, search

Dieva žēlsirdības kronītis Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen. Ievadā: Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem; un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen... Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!


Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju,

un uz Jēzu Kristu, Viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, svēto katolisko Baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. 5 x Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.


10 x Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!

Nobeigums


3 x Svētais Dievs, svētais, varenais Dievs, svētais, mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un par visu pasauli!
3 x Ak, ūdens un asinis, kas kā bezgalīgas žēlsirdības straumes izplūdāt no Jēzus caurdurtās Sirds, mēs uzticamies jums!
3 x Jēzu, es uzticos Tev!