DZIĻĀ PUSNAKTS TUMSĀ (19.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

G. D/fis e. DZIĻĀ PUSNAKTS TUMSĀ C. D/fis G gaisma mirdzēja, debesgaru dziesmas līksmi skanēja: G. e. C. D/fis „Gods un slava Kungam Dievam! Miers ir labas gribas ļaudīm G.e. C. D/fis G visā pasaulē!” Redzot spožo gaismu, gani brīnījās, debesgaru dziesmas dzirdot, priecājās. Lūgšanā tie ceļos krita, brīnums pārāk liels tiem šķita — Dievu piesauca. Kunga eņģel’s nāca, gaiši mirdzēdams, ganus uzrunāja, līksmi sacīdams: „Prieka vēsti sengaidītu, Visiem ļaudīm apsolītu, — es jums sludinu. Šodien Kristus dzimis jūdu Bētlemē, ļaužu Glābējs nācis šinī pasaulē.” Ganus eņģel’s aicināja steigties drīz pie Pestītāja, — Viņu godināt. Debesgari līksmi, Dievu slavējot, nozuda no skata, dziesmu skandinot: „Gods un slava Kungam un Dievam! Miers ir labas gribas ļaudīm visā pasaulē!”