DIEVS TEV DEVIS LIELU VARU (138.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Nāc, ak svētais Miķeli, Dieva tautu aizstāvi! Ļaunais, redzot Dieva slavu plaukstam Kristus Baznīcā, plosās tā kā rūcošs lauva naida pilnā skaudībā. Kristus ļaudis grib tas samīt,

mūžam pazušanā iedzīt.

Dievs Tev devis lielu varu,
kronis nevīstošs tev vīts.
Tevi klausa debess gari,
tavā priekšā elle trīc.
Pieveic visus tumšos spēkus,
kuri vedina mūs uz grēku!
Nepieļauj jel grēciniekiem
Dieva godu kājām mīt,
neļauj viņu sekotājiem
Dieva vārdu sagrozīt;
neļauj naidam starp mums celties,
Kristus ticīgajiem šķelties!
Aizstāvi pret maldu briesmām
svēto Kristus Baznīcu!
Pasargi no kara briesmām
mūsu dārgo Tēviju!
Labiem tikumiem liec ziedēt,
visas grēku vainas dziedē!
Beidzot, kad pēc Dieva prāta
nāks mums stunda pēdējā,
kad ar aukstiem sviedriem klāta
drebēs miesa mirstīgā,
kad mūs elles spēki baidīs
un kad Dieva tiesa gaidīs,
tad, ak svētais Miķeli,
mūs pie Dieva aizstāvi!