DIEVS KUNGS VISSPĒCĪGAIS (103.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

DIEVS KUNGS VISSPĒCĪGAIS,
Tu, kas debess valstī mīti,
mēs lūdzam Tevi žēlīgi,
lai mums atspīd saules rīti.
Svēts, svēts, svēts!
Tā Tevi slavē debess, zeme.
Pie Tevis, Varenais,
mūsu sirdis droši tiecas,
jo visiem esi Labais Gans,
Tavas rokas pretī sniedzas.
Lai mīlēt nerimstas
Tava Sirds mūs mūžu mūžos.
Kungs, savā patvērumā ņem,
stiprini mūs sāpju brīžos!
Mēs Tevi lūdzam, Kungs,
atpestī no visa ļauna
un maizi dienišķo mums dod,
pasargi no grēka kauna!
Lai mūsu dzīve, Kungs,
Tavam godam svēta būtu,
un debesīs mēs mūžīgi
pestīšanas laimi gūtu!