DIEVS, TICAM TAVAI VARENĪBAI (100.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

DIEVS, TICAM TAVAI VARENĪBAI,
jo visur samanāms Tavs spēks.
Un ticam Tavai mīlestībai,
ko neaptumšo mūsu grēks.
Mēs ticam, ka ar tavu spēku
mums šinī dzīvē atļauts būt,
un lūdzam: mūžībā ļauj arī
pie Tevis svētlaimību gūt!
Dievs, Tu ar savu Svēto Garu
mums sirdis gribi apgaismot.
Jel sūti savu gaismu katram,
lai Tevi cilvēks atrast prot!
Mēs ticam, ka bez Tavas ziņas
No galvas nenokrīt ne mats.
Uz mūžību caur dzīvi ejot,
Lai visus pavada Tavs skats!