DIEVS, TEVI PIELŪDZU (57.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

DIEVS, TEVI PIELŪDZU. Šeit Hostijā tavs vaigs
Ir aizklāts cilvēkiem, jo nav vēl nācis laiks.
To zinot, atdodas sirds mana Tev tik vien,
un Tavam svētumam un Tavai slavai dien.
Šeit pieviļ redze mūs, viļ cilvēciskais prāts,
Tik Tev es uzticos, jo patiesīgs Tavs vārds:
„Tā mana Miesa ir, tās — manas Asinis;
Un dzīvos mūžīgi, kas mani pieņēmis.”
Pie krusta staba bij Tavs dievišķīgums slēpts,
šeit cilvēciskums arī noslēpumā tērpts.
Tev tomēr ticu es. Man apliecināt prieks,
ko teicis lūgdamies pie krusta grēcinieks.
Nav rētas skatīt gan kā Tomam vēlēts man,
Tu tomēr Dievs, mans Kungs,
kam mūžam slava skan.
Liec pieaugt ticībai un cerībai ik dien.
Šeit pieviļ redze mūs, viļ cilvēciskais prāts,
tik Tev es uzticos, jo patiesīgs Tavs vārds:
„Tā mana Miesa ir, tās — manas Asinis;
un dzīvos mūžīgi, kas mani pieņēmis.”
Pie krusta staba bij Tavs dievišķīgums slēpts,
šeit cilvēciskums arī noslēpumā tērpts.
Tev tomēr ticu es. Man apliecināt prieks,
ko teicis lūgdamies pie krusta grēcinieks.
Nav rētas skatīt gan kā Tomam vēlēts man,
Tu tomēr Dievs, mans Kungs, kam mūžam slava skan.
Liec pieaugt ticībai un cerībai ik dien,
Ļauj Tevi pielūgt, Kungs, un Tevi mīlēt vien.
Ak, svētā Hostija, kas debess vārtus ver,
Tu dzīvā Maize mums, kas pestīšanai der.
Liec sirdij ilgoties pēc Tevis, Kungs un Dievs,
Un Tevi līksmi rast un Tevī priecāties.
Tu esi Pestītājs, Kungs Jēzu, pasaulei,
kas svētās Asinis par saviem ļaudīm lej.
Lai šķīstī mani tās no visiem grēkiem nu,
vien piliens deldēt spēj šo grēku smagumu.
Kaut mūsu acīm vēl Tu esi slēpts un šķirts,
to lūdzams, piepildi, kad vajadzēs mums mirt:
lai izzūd noslēpums, kas Tavu vaigu sedz,
un līksmā dvēsele lai Tevi mūžam redz. Amen.