DIEVS, SVĒTI LATVIJU (107.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

DIEVS, SVĒTI LATVIJU,
mūs’ dārgo tēviju,
svētī jel Latviju,
ak, svētī jel to!
Kur latvju meitas zied,
kur latvju dēlu dzied,
laid mūs tur laimē diet,
mūs’ Latvijā!