DIEVS, MĒS TEVI SLAVĒJAM (99.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

DIEVS, MĒS TEVI SLAVĒJAM,
Kungs, mēs teicam Tavu spēku:
jo Tu valdi pasauli,
savām rokām celto ēku.
Laiki iet un dienas skrien, —
Pavēlnieks Tu esi viens!
Eņģeļi un cilvēki,
ko Tu debess laimei lēmis,
dod Tev godu augstāko,
redzot to, ko esi cēlis.
Tikai Tu, Kungs, esi svēts
un — kas Tevis izredzēts.
Tēvs, kas esi debesīs,
visu lietu pirmais sākums:
„Notiek vienmēr lai Tavs prāts!”,
Tāds ir Tavu bērnu lūgums.
Savā dzīvē katru dien’
Mēs Tev kalposim arvien.
Tu kā saule debesīs
mūsu dzīvē gaismu rādi;
un caur dzīves grūtībām
mūs pie sevis tuvāk vadi,
lai mēs Tavā valstībā
satiktos reiz mūžībā.
Dievs, mēs Tevi slavējam,
Radītāju, savu Tēvu;
Mīlēt Tevi nebeidzam,
žēlastībā smeļot spēku.
Savu dzīvi veltījam
tikai Tev mēs vienīgam.