DIEVS, DEBESS, ZEMES RADĪTĀJ (3.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

(Kas debess zvaigznēm spīdēt liec)
DIEVS, DEBESS, ZEMES RADĪTĀJ,
Kungs, Jēzu, mūsu Pestītāj,
mēs savas sirdis paceļam
uz Tevi, Dievs, ar lūgšanām.
Tu mīlestībā atnāci
no posta izglābt cilvēci,
kas dziļā tumsā maldījās
un Tevi sen jau gaidīja.
No Jaunavas Tu piedzimi,
kā cilvēks pie mums dzīvoji.
Pat krusta nāvē gāji Tu,
lai mūs no nāves izglābtu.
Kad viņā dienā pastarā
Tu nāksi lielā godībā,
tad trīcēs zeme, debesis
un Tavā priekšā zemosies.
Kungs, Tevī mūsu cerība,
mūs netiesā pēc nopelna,
bet raugies uz mums žēlīgi,
ļauj būt pie Tevis mūžīgi!
Dievs Tēvs, Dievs Dēls,
Dievs Svētais Gars,
šīs zemes bērnu gaismas stars!
Tev, brīnišķā Trīsvienība,
lai slava šeit un mūžībā!