DAUDZ CIETUŠAIS DĒLS (81.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

DAUDZ CIETUŠAIS DĒLS,
maldu ceļinieks vēls,
vai debesu balsī tu dzirdi?
Tu grēcīgs un vājš,
Tevi glābs Pestītājs,
un svētīs Viņš satriekto sirdi.
Pie Jēzus Sirds klāt
steidzies, dēls, tu labprāt,
tad mantosi mieru drīz svētu.
Un priecāsies sirds,
kas vēl nospiesta ir,
tik paļaujies droši uz Tēvu