CIK MAIGS UN MĪĻŠ TU ESI, LABAIS JĒZU (85.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

CIK MAIGS UN MĪĻŠ TU ESI, LABAIS JĒZU,
kā gaismas pieskāriens Tu, labais Jēzu!
Tu ceļu rādi man un žēlastību sniedz,
ak, labais Jēzu, mans labais Jēzu!
Cik augsti godājams Tu, labais Jēzu!
Kas Tavās pēdās seko, labais Jēzu,
tam spēkus stiprini, lai augšup priecīgs iet,
ak, labais Jēzu, mans labais Jēzu!
Tu mīlestība īstā, labais Jēzu,
Tu sirdij saules stars, ak, labais Jēzu!
Kad sevi ziedoju, tad Tevī dzīvoju,
ak, labais Jēzu, mans labais Jēzu!
Cik cienījams Tu esi, labais Jēzu,
Un vienmēr pielūdzams Tu, labais Jēzu,
Tu sirdi mierini un prātu stiprini,
ak, labais Jēzu, mans labais Jēzu!