BAZNĪCAS MĀTE, CILVĒCI SAUDZĒ (134.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

BAZNĪCAS MĀTE, CILVĒCI SAUDZĒ,
lai gan vēl Tevi nepazīst daudzi!
Atved pie Kristus pasaules tautas,
kristiešu saimē lai tās tiek kļautas!
Cilvēkiem briesmās dāvini drosmi,
ikdienā katrā — darbīgu rosmi!
Esi klāt visiem ceļā pie Dieva,
Pavadot viņus grūtību dienās!
Baznīcas Māte, tēvzemi svētī,
maize lai vienmēr būtu tai klētī!
Pasaulē visā un katrā mājā
Ļaudīm nes mieru, naids, kad tos vajā!
Dievs Tev ir licis būt mums par Māti,
pietrūkst kad spēka, maldās kad prāti.
Vieno tad visus ticībā vienā,
Glābti lai būtu pastarā dienā!