Atteikšanās no ļaunā

From Prayers
Jump to: navigation, search

• Vai tu atsakies no Sātana, no visiem viņa darbiem un kārdinājumiem?
ES ATSAKOS.
• Vai tu atsakies no visa veida okultisma, ezotērikas un citām māņticības praksēm?
• Vai tu atsakies no mantru skaitīšanas, baltās un melnās maģijas, no visu veidu pseidoreliģijas, (no indiešu vīraka kociņiem)?
• Vai tu atsakies no zīlēšanas ar kārtīm un hiromantijas, un citiem zīlēšanas veidiem?
• Vai tu atsakies no radiestēzijas, svārstu un rīkstes lietošanas?
• Vai tu atsakies no spiritisma, astroloģijas un horoskopiem?
• Vai tu atsakies no varas, kas nav saskaņā ar Dieva gribu, pār sevi pašu un citiem cilvēkiem?
• Vai tu atsakies no ateistiskā racionālisma un ētikas bez garīgajiem pamatiem?
• Vai tu atsakies no amuletiem, talismaniem, maģiskām lietām, kas nes laimi kā arī dažādu „apburtu” lietu izmantošanas?
• Vai tu atsakies no tādu cilvēku kulta kā: Sai Baba, Mūns, Maitreja un citi viltus pravieši?
• Vai tu atsakies no visādām maldus mācībām un pseudoreliģijām kā: Krišnas kults, Čaitani Misija, Himavanti Brālība, Jehovas liecinieki, Mormoņi, New Age, Scientoloģija, Masonērija, pagānisms u.c.?
• Vai tu atsakies no visām apzinātām un neapzinātām pašatpestīšanas formām?
• Vai tu atsakies no fiziskās un psihiskās veselības meklēšanas par jebkuru cenu, piem., bioenerģijas, homeopātijas, reiki, numeroloģijas, transcendālās meditācijas, akupunktūras un citiem dziedināšanas veidiem?
• Vai tu atsakies no visādām dziednieciskām praksēm, kas ir maskēta neopagānisma forma?
• Vai tu atsakies no egoisma, iekāres un ļaunprātības?
• Vai tu atsakies no sevis dievišķošanas, mantkārības un slimīgas ambīcijas?
• Vai tu atsakies no visa veida lepnuma, bezdarbības un slinkuma?
• Vai tu atsakies no ienaida, skaudības un visādiem sliktiem nolūkiem, naidīguma, aizdomām un vēlmes iznīcināt otru cilvēku jeb darīt ļaunu?
• Vai tu atsakies no okultām datorspēlēm un literatūras, sātaniskas mūzikas, kas ir ļaunā gara iedvesmotas?
• Vai tu atsakies no ticības reinkarnācijai, jo šāda mācība ir pretrunā ar Dieva Atklāsmi?
• Vai tu atsakies no jebkādas tuvākā tiesāšanas un apvainošanas?
• Vai tu atsakies no zvērestiem, lēmumiem un apņemšanām, kas tika realizēti vai tikai pieņemti pretēji Dieva Svētajai Gribai?
• Vai tu atsakies pilnīgi apzināti, brīvprātīgi un neatsaucami uz visiem laikiem no tā visa savā personiskajā vārdā?
• Vai tu atsakies pilnīgi apzināti, brīvprātīgi un neatsaucami uz visiem laikiem no tā visa dzīvo tuvinieku vārdā?
• Vai tu atsakies pilnīgi apzināti, brīvprātīgi un neatsaucami uz visiem laikiem no tā visa to savu senču vārdā, kas nāk no tēva un mātes puses?