Atkārtotā daļa Rožukronim (iekļāvums)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs vārds;

Lai atnāk Tava Valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs tā arī virs zemes; 
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem; 
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna!

10 x Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā,
Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem
Tagad un mūsu nāves stundā. Amen!

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam; kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen!
Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis!
Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk vajadzīga Tava žēlsirdība!