Apustuļu ticības apliecība

From Prayers
Jump to: navigation, search

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju,
un uz Jēzu Kristu, Viņa Viendzimušo Dēlu, mūsu Kungu,
kas ir ieņemts no Svētā Gara,piedzimis no Jaunavas Marijas,
cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts,
nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs,
sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvosun mirušos.
Es ticu uz Svēto Garu, svēto katolisko Baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvi. Amen.