Alleluja, alleluja

From Prayers
Jump to: navigation, search

[[Category:]]
[[Category:]]
Alleluja, alleluja

Alleluja, alleluja


Slavējiet Kunga Vārdu

Jūs, Viņa tauta;

Kunga Vārds lai ir slavēts un teikts

No šī laika un mūžīgi.


No saules lēkta līdz rietam

Slavēts Tavs Vārds;

Lai pielūdzam mūsu Dievu,

Viņa godu sludinām.


Laimīgs, kurš uzklausa Kungu,

Dievs uzrunā;

Viņa Vārdi rāda mums ceļu,

Dod gaismu tumsībā.


Dievs, es lūdzu vien Tevi,

Mīlošais Tēvs,

Pieņem manu sirdi un garu,

Aizdedzini dzīvībai.