Ak, Jēzu, Euharistija

From Prayers
Jump to: navigation, search

Ak, Jēzu, Euharistija,

Tu maigais Marijas Dēls, /2x

Esi ar mani, esi ar mani

Visa ceļa garumā! /2x

Ak, lai es vienmēr Tevi mīlētu, /2x

Esi ar mani, esi ar mani

Visa ceļa garumā.


Ak, lai es vienmēr Tevi

Mīlētu,

Esi ar mani, esi ar mani

Visa ceļa garumā.