AUGSTAIS GODS mūsu Kungam Jēzum (9.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

AUGSTAIS GODS mūsu Kungam Jēzum,
Betlēmes brīnišķajam Bērnam!
Atnāca viņš sengaidīts,
savu ļaužu nepazīts,
— Kungs un Dievs, Kungs un Dievs, Kungs un Dievs.
Betlēmes gani uzzināja,
priecīgi Bērnu redzēt gāja.
Kas vien labus ceļus ies,
Viņus vienmēr vadīs Dievs,
— Pestītājs, Pestītājs, Pestītājs.
Piedzima Bērns no Mātes Svētas,
Viņam vien Dieva izredzētas.
Spoža zvaigzne mirdzēja,
Uz Betlēmi vadīja
Ķēniņus, Ķēniņus, Ķēniņus.
Kopīgi lūgsim Pestītāju,
dievišķo mūsu Mācītāju:
dāvāt mieru pasaulei,
piedošanu — cilvēcei
devīgi, devīgi, devīgi.