AR LŪGŠANĀ PACELTĀM SEJĀM (125.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

AR LŪGŠANĀ PACELTĀM SEJĀM,
ar ziediem no šīs zemes lejām,
ar dziesmām visskaistākām ejam
mēs sveikt Tevi, mīļotā Māt!
Ar bērnu visskaidrākām jūtām,
ar jaunības mirtēm un rūtām,
pie Tevis ar nedienām rūgtām
mēs steidzamies, mīļotā Māt!
Kā bangas virs vētrainās jūras,
tā pasaulē nedienas turas.
Kad vējš dzīves jūrā plēš buras,
Tu vienmēr nāc palīgā, Māt!
Kad nedienas zudīs kā ēnas
un apklusīs šīszemes vētras,
tad aizvadi, Dievmāte svētā,
uz mūžīgo mājokli mūs!