AR ILGĀM TEVI GAIDU (63.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

AR ILGĀM TEVI GAIDU, mans Jēzu Hostijā,
un lūgšanu Tev skaitu kā savā bērnībā,
lai glabāt sirdi skaidru ar Tevi vienībā,

lai glabāt sirdi skaidru ar Tevi vienībā.

Tu savu krustu nesi, lai ļaudis pestītu.
Nu Hostijā Tu esi, lai viņus svētītu,
un ticībā lai visi šeit Tevi pielūgtu,
un ticībā lai visi šeit Tevi pielūgtu.
Mēs tanī rodam spēku, ka debess laime ir;
tas palīdz pieveikt grēku, kas var no Tevis šķirt.
Kā citādi rast jēgu — kam dzīvot un kā mirt?
Kā citādi rast jēgu — kam dzīvot un kā mirt?
Kungs Jēzu, Tevi lūdzam, kas esi Hostijā,
lai uzticīgi būtu mēs Tavā Baznīcā,
un jaunu dzīvi gūtu mēs pie Tevis mūžībā.
un jaunu dzīvi gūtu mēs pie Tevis mūžībā.
Jel nāc pie sava bērna, Dievs, mana cerība!
Man laime tikai viena — tā Tava tuvība,
jo mana sirds Tev pieder un mana dzīvība,
jo mana sirds Tev pieder un mana dzīvība.