AR ASAJIEM ĒRKŠĶIEM TU APVĪTA (78.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

AR ASAJIEM ĒRKŠĶIEM TU APVĪTA,
vissvētākā, dievišķā Sirds,
ar šķēpu uz Golgatas pārdurta,
Sirds svētā, Tu mīlot mūs, brūces šīs nes,
Lai debesu valstību mantojam mēs.
Ļauj mums Tavu ciešanu cienīgiem kļūt,
Tev dzīvot, Tev nomirt, ar Tevi vien būt.
Tev, dievišķā Sirds, mēs ziedojamies
un svēti kalpot solāmies,
un svēti kalpot solāmies.
Ak, Jēzus Sirds, mīlības pārpilna,
Par cilvēces grēkiem Tu ciet,
bet Tevi tik daudzi vēl nicina
un zaimojot garām Tev iet.
Jel uzklausi žēlīgs, kad gandarām mēs,
Sirds dievišķā, piedod un grēkus mums dzēs!
Ļauj mums Tavu ciešanu...
Ak, Jēzus Sirds, svētlaimes mūžībā
pie Tēva Tev tronis ir dots.
Tev, Karalim, debesu augstībā
ir mūžīga slava un gods.
Caur pasauli ejot, Tev kalposim mēs,
līdz redzēsim Tevi, kā ilgojamies.
Ļauj debesu goda mums cienīgiem kļūt...