APLIECINĀJUMS, KA JĒZUS IR KUNGS

From Prayers
Jump to: navigation, search

APLIECINĀJUMS, KA JĒZUS IR KUNGS


Jēzu, es ticu, ka Tu esi augšāmcēlies. Dievs Tevi ir pagodinājis, piepildījis ar Svēto Garu un devis Tev vārdu, kas ir pār katru vārdu.

Es stājos Tavā priekšā uz ceļiem par zīmi tam, ka Tu esi Kungs, mans Kungs, visas manas dzīves Kungs. Un es pilnīgi atdodos Tev un Tavai svētajai gribai, lai Tu darītu ar mani to, ko vēlies.

Kungs, es negribu vairs būt savas dzīves centrā. No šī brīža pārņem manas dzīves vadību. Dari, lai es vēlētos un darītu to, ko Tu vēlies. Es uzticu Tev sevi visa pilnībā. Es gribu būt Tavs, vienīgi Tavs, nepiederēt nevienam citam. Es pasludinu Tevi par savas dzīves Kungu, par savu vienīgo Kungu. Es negribu vairs pakļauties ne naudai, ne baudām, ne netikumiem un prasībām, kuras mani attālina no Tevis. Es uz mūžīgiem laikiem atdodu Tev visu savu dzīvi.

Es gribu, lai Tu caur mani pieņem visus lēmumus saskaņā ar savu gribu un dari, lai es būtu kā Marija, Tava Vārda kalpone, jo tas ir vienīgais veids, kā es varu kļūt patiesi brīvs. Es vairs negribu dzīvot viens pats. Sāc dzīvot manī. Dod man savu dzīvi tās vietā, kuru es šajā brīdī atdodu Tev uz mūžīgiem laikiem. Kungs, es zinu, ka Tu uzklausīji manus vārdus, tā kā es paklausīju Tavam aicinājumam.

Es pilnībā atveru Tev savas sirds durvis, ienāc manī un paliec ar mani uz mūžīgiem laikiem.